Contacte amb el personal facultatiu del Servei d’Oftalmologia

Es posen a la seva disposició diferents alternatives.

Via telefònica: a través del telèfon de Policlínic, el seu missatge serà transmès a l’oftalmòleg, i el metge es posarà en contacte amb vostè tan aviat com li sigui possible.

O bé a través dels següents correus electrònics segons les diferents necessitats

Correu electrònic corporatiu de Policlínic Sant Cugat

Útil per qualsevol gestió administrativa (modificar o cancel·lar una visita ja programada, demanar que el truquin per donar-li una nova visita, demanar informació genèrica de dies de visita, proves complementàries,…).

També es pot fer servir per demanar informes clínics, però en aquest cas la petició ha d’anar acompanyada d’una sol.licitud per escrit de la informació clínica signada pel pacient o tutor així com d’una còpia del DNI del pacient.

Correu electrònic del Servei d’oftalmologia de Policlínic

Útil per demanar informació sobre la nostra cartera de serveis, per demanar una còpia de la graduació, o bé per qualsevol dubte sobre patologia oftalmològica de pacients que no s’han visitat mai amb nosaltres.

La consulta s’adreçarà a l’especialista que millor pugui donar resposta al problema en qüestió.

Correu electrònic per a situació imprevista i potencialment greu

En cas de presentar-se una situació imprevista i potencialment greu, es posa a disposició dels nostres pacients una adreça específica de correu electrònic on poden posar aquestes situacions urgents en coneixement dels oftalmòlegs de Policlínic Sant Cugat els 365 dies de l’any. Si les característiques del cas ho permeten, proporcionarem una orientació sobre l’actitud a seguir per e-mail o, preferentment, per via telefònica. Si es considera necessari, es proporcionarà una cita el més aviat possible, si és possible el mateix dia, amb un dels nostres oftalmòlegs. Quan no sigui possible proporcionar una visita per al mateix dia o per un temps raonable, es recomanarà una opció d’un Centre d’Urgències on pugui ser atès de forma immediata