Informació útil per al pacient

Durada de les visites

Habitualment, la estada del pacient a Policlínic per a una visita d’Oftalmologia és més llarga que per a altres especialitats. Normalment la visita oftalmològica més freqüent consta de diferents fases:

 • Determinació del motiu de la visita i prova optomètrica
 • Realització de proves complementàries prèvies a la dilatació pupil·lar (per exemple, campimetria)
 • Dilatació pupil·lar (si s’escau)
 • Realització de fons d’ull i proves per a les que es necessita dilatació (per exemple, OCT)
 • Visita final amb l’oftalmòleg.

Tot i que intentem que la coordinació dels professionals que fan les diferents etapes de la visita sigui òptima, es pot estimar que el temps mig de permanència al Centre per a una visita a la que s’hagin de fer totes (o gran part) de les proves esmentades i esperar el temps necessari per a la dilatació pot ser com a mínim d’entre 45 minuts i una hora. Li preguem que ho tingui en compte a la hora de programar la visita, i tanmateix li agraïm la seva comprensió si algun dia la seva visita s’endarrereix més enllà del que ens hagués agradat.

Atenció a pacients portadors de lents de contacte

La utilització de lents de contacte altera la superfície ocular de forma significativa, provocant que la graduació calculada per al pacient pugui no ser exacta si es calcula a les hores següents. Per aquest motiu, es recomana no fer servir lents de contacte les 48 hores anteriors a la cita amb l’oftalmòleg, especialment si el motiu de la visita és una revisió de la graduació o prescripció d’unes noves ulleres.

Si el motiu de consulta no és aquest, el pacient pot venir amb lents de contacte, tot i que se les haurà de treure per a la exploració.

Aparcament a la zona on es troba Policlínic Sant Cugat

Estem situats al barri de Torreblanca, amb fàcil accés des de les diferents autopistes i carreteres que vorejan la ciutat, però on aparcar pot ser complicat. Per als pacients i acompanyants que acudeixen al nostre Centre en vehicle privat, els hi recomanem les següents alternatives per deixar el seu vehicle.

 • Aparcament públic soterrani: disponible a la cantonada de Rambla del Celler amb Passeig Torreblanca, a uns 300 metres de Policlínic.
  Mapa
 • Aparcament d’un conegut supermercat situat a 100 metres a la mateixa vorera de la Rambla del Celler. L’aparcament no té cost, però és necessari per una compra al supermercat per tenir l’aparcament gratuït.
  Mapa
 • Aparcament de superfície: la pràctica totalitat de les places d’aparcament disponibles en la nostra àrea són regulades i de pagament.
  Hi ha dos tipus diferents:
 1. Zona blava: L’horari de funcionament de la zona blava al voltant de Policlínic és de 9 a 14 h i de 17 a 20 h els dies laborables, i els dissabtes, de 9 a 14 h. Els vehicles amb el distintiu ambiental Emissions Zeroestan exempts de pagament a l’Àrea blava. Els vehicles amb l’etiqueta Emissions ECO tenen una bonificació del 50% sobre el preu de la zona.
  Es pot fer el pagament als parquímetres disponibles, així com a la app Blinkay, amb la que es pot perllongar el temps d’aparcament fins a les 2 hores sense haver de tornar al vehicle. També existeix la possibilitat de, si el temps necessari ha estat menys del previst, recuperar l’excés de diners en una bústia virtual al mateix parquímetre, que es podrà fer servir un altre dia.
  Més informació
 2. Zona verda: d’entrada tenir en compte que per als no residents és més cara que la zona blava, i el seu horari de funcionament més extens: de 8 a 20 hores de dilluns a divendres. Els vehicles amb el distintiu ambiental Emissions Zeroestan exempts de pagament a l’Àrea verda. Els vehicles amb l’etiqueta Emissions ECO tenen una bonificació del 50% sobre el preu de la zona.
  Es pot fer el pagament als parquímetres disponibles, així com a la app Blinkay, amb la que es pot perllongar el temps d’aparcament fins a les 2 hores sense haver de tornar al vehicle. També existeix la possibilitat de, si el temps necessari ha estat menys del previst, recuperar l’excés de diners en una bústia virtual al mateix parquímetre, que es podrà fer servir un altre dia.
  Més informació

Per a gestions ràpides a Policlínic existeix una tarifa especial de zona verda, la tarifa Plis Plas, que es pot seleccionar al parquímetre i que permet estacionar durant 60 minuts de forma gratuïta. No es pot perllongar i obliga a treure el vehicle en finalitzar els 60 minuts.
Més informació