Avís legal

0 . Objecte i acceptació

El present avís legal regula l’accés i utilització de la pàgina web oftalmologiasantcugat.com, de la qual és titular Advanced Care Sant Cugat SLP* (des d’ara, ACSC).

L’accés al web de ACSC és totalment voluntari. Qui accedeix a navegar-hi s’atribueix la condició d’usuari del mateix, la qual cosa implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal i de les seves possibles modificacions. L’usuari s’obliga a fer un ús correcte del web, de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal.

L’usuari respondrà davant de ACSC, o davant de tercers, de qualsevol dany i perjudici que pogués causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

ACSC es reserva el dret a suspendre temporalment o anul·lar definitivament, sense necessitat de preavís, l’accessibilitat del seu lloc web per mantenir-lo, reparar-lo, actualitzar-lo o millorar-lo.

1. Identificació i comunicacions

En compliment amb la Llei 34/2002 (11 de juliol) de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, Advanced Care Sant Cugat SLP l’informa de les seves dades:

  • Denominació social: Advanced Care Sant Cugat SLP
  • CIF: B-66485681
  • Domicili social: Avinguda de les Corts Catalanes, 38-40, 4-D. 08172 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
  • Inscripció al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 44791, Foli 153, Fulla 467677, Inscripció 1ª.
  • Telèfon: 627 959386
  • Correu electrònic: rgpd@oftalmologiasantcugat.com

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i ACSC es consideraran fefaents, a tots els efectes, quan es realitzin a través de qualsevol dels mitjans detallats anteriorment.

2 . Condicions d’accés i utilització

Les pàgines web de ACSC poden ser visitades lliurement pels usuaris. L’usuari es compromet a utilitzar les pàgines de ACSC en conformitat amb la llei espanyola, el present Avís Legal i la resta d’avisos, reglaments d’ús i instruccions que s’hagin posat en el seu coneixement, així com d’acord amb la moral i les bones pràctiques generalment acceptades, així com amb l’ordre públic.

La web té com a objectiu principal informar el públic general sobre els seus serveis i prestacions sanitàries. ACSC rebutja qualsevol responsabilitat en relació amb la informació que es trobi fora d’aquest web o del seu control i/o de la qual no sigui autor, no sent responsable, en particular, de l’actualització, correcció i/o exactitud dels continguts als quals tingui accés el visitant a través del web, així com de la seva legalitat i/o idoneïtat.

3. Política de privacitat

Quan calgui obtenir informació de la seva part, sempre li demanarem de manera explícita que ens la proporcioni voluntàriament. Les dades sol·licitades a través dels formularis de recollida de dades de la web o altres vies seran incorporades a un arxiu de dades de caràcter personal del qual n’és responsable ACSC.

Aquesta entitat tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat d’oferir els serveis sol·licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de persones físiques pel que fa el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

Així mateix, ACSC cancel·larà o rectificarà les dades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb el que preveu el Reglament (UE) 2016/679.
L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se al Delegat de Protecció de Dades (DPD) referenciat a sota.

ACSC adopta els nivells de seguretat corresponents requerits pel Reglament (UE) 2016/679 i altres normatives aplicables. La nostra política respecte al correu electrònic se centra a remetre únicament comunicacions que vostè hagi sol·licitat rebre. Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic li oferirem a través dels mateixos la possibilitat d’exercir el seu dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d’aquests missatges, de conformitat amb el que disposa el títol III, article 22 de la Llei 34 /2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

Informació sobre Protecció de dades de caràcter personal per a pacients de Advanced Care Sant Cugat SLP

D’acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades (REGLAMENT (UE) 2016/679, ACSC posa al seu coneixement la següent informació sobre el tractament de dades personals:

Responsable: Advanced Care Sant Cugat SLP

Contacte: Administrador, Advanced Care Sant Cugat SLP, Avinguda de les Corts Catalanes, 38-40, 4-D. 08172 Sant Cugat del Vallés – Barcelona.

Adreça de correu electrònic:  rgpd@oftalmologiasantcugat.com

Finalitat: La finalitat de la seva creació és el tractament medico-sanitari i social dels usuaris del nostre centre.

Legitimació: La base legal pel present tractament de dades és la sol·licitud de la prestació de serveis de tractament medico-sanitari i social realitzada pels usuaris dels diferents Centres als que ACSC presta el seus serveis.

Destinataris: Els destinataris de la informació són els diferents professionals d’ACSC. Altres destinataris de la informació són els estaments oficials públics o privats que, per obligació legal o necessitat material, hagin d’accedir a les dades, als únics efectes de la correcta prestació d’assistència medico-sanitària i social, que constitueix la finalitat del tractament d’aquestes dades. En els casos en que es realitzi la implantació de material protèsic, les seves dades seran comunicades a la empresa proveïdora per al seu registre i/o facturació.

Drets: En qualsevol moment, vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i/o portabilitat de les dades mitjançant un escrit dirigit al Delegat de Protecció de Dades (DPD) a l’adreça facilitada en l’apartat Contacte. També pot revocar els consentiments a altres tractaments, així com demanar més informació al DPD sobre el tractament realitzat.

En cas que consideri que s’han vulnerat els seus drets vostè pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent.

Conservació: Les dades recollides per a la prestació sanitària seran conservades mentre siguin rellevants conforme la legislació vigent en matèria de conservació de la història clínica.

4. Política de cookies (galetes)

ACSC podrà utilitzar “cookies” durant la prestació de serveis del web. Les “cookies” són petits fitxers físics d’informació personal allotjats en el propi terminal de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que s’impedeixi la creació d’arxius “cookies” o s’adverteixi de la mateixa.

Si opta per abandonar el nostre web a través d’enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra entitat, ACSC no es farà responsable de les polítiques de privacitat d’aquests llocs web ni de les “cookies” que aquests puguin emmagatzemar en l’ordinador de l’usuari.

Desactivació de cookies

Atès que les “cookies” no són estrictament necessàries per navegar per aquest lloc web, vostè pot bloquejar-les o desactivar-les, total o parcialment, a través de la configuració de les opcions del seu navegador d’internet. Tots els navegadors permeten el canvi de configuració de les “cookies”. Així mateix, té la possibilitat de revocar en qualsevol moment el consentiment prestat per a la utilització de “cookies”, configurant el seu navegador. Per tal de desactivar les “cookies” modificant la configuració del navegador, pot seguir les instruccions que especifica el seu navegador:

Les cookies que utilitza aquesta pàgina web són les següents:

wordpress_logged_in_66c630798160f8b3bf63c9ae22d51e97
wordpress_test_cookie
wp-settings-1
wp-settings-time-1

5. Limitació de responsabilitat

La pàgina web té com a objectiu principal informar el públic en general dels serveis sanitaris, localització i activitats de ACSC, i per això els continguts del mateix són de caràcter informatiu i purament orientatius. Per tant no s’han de considerar com assessorament legal o mèdic.

ACSC declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta pàgina o del seu control i/o de la que no sigui autor, no sent responsable, en particular, de l’actualització, correcció i/o exactitud dels continguts als quals tingui accés el visitant a través d’aquesta web així com de la seva legalitat i/o idoneïtat. ACSC tampoc es farà responsable de cap tipus de dany directament o indirectament relacionat amb l’ús i/o contingut dels enllaços inclosos en aquesta pàgina. La inclusió d’un enllaç en aquesta pàgina no pot ser considerat una recomanació de ACSC als visitants; la decisió d’utilitzar l’enllaç queda subjecta a la voluntat d’aquests últims.

En cap cas, i sota cap circumstància, la informació directament o indirectament accessible a través del web no pot ser considerada un consell mèdic o prescripció facultativa, de manera que ACSC rebutja tota responsabilitat derivada de qualsevol tipus de conseqüències directament o indirectament relacionades amb les accions o omissions que pugui dur a terme el visitant en funció de la interpretació d’aquestes informacions.

La informació continguda al web pot no ser correcta, malgrat els esforços realitzats per vetllar per la seva veracitat i actualització. En conseqüència, ACSC no es responsabilitza dels errors continguts, ni pels danys o perjudicis derivats del seu ús.

ACSC es reserva el dret a modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts de la web sense prèvia notificació.

ACSC no es responsabilitza dels danys i perjudicis ocasionats al sistema dels usuaris del web, ja que no pot garantir la inexistència de virus o altres elements lesius en els seus continguts, o del mal funcionament dels servidors, així com del propi ordinador de l’usuari que navega.

6. Propietat intel·lectual i industrial

El contingut de la web està subjecte a allò que es disposa a la normativa vigent reguladora de la Propietat Intel·lectual i, per tant, no podrà ser reproduït, modificat, distribuït, comunicat públicament ni emmagatzemat sense autorització prèvia per escrit de ACSC. L’ús indegut del contingut de la web podrà ser considerat una infracció a les normes reguladores del copyright. Els usuaris han d’abstenir-se d’obtenir o d’intentar obtenir els continguts de la web de ACSC utilitzant mitjans o procediments diferents dels que siguin posats a disposició o siguin indicats per aquest efecte a les pàgines web on es trobin els mateixos, excepte aquells que siguin disposats en llicències de open source i similars.

7. Autoria dels continguts mèdics i consells de salut

El contingut de la pàgina web es troba desenvolupat i/o supervisat pel Dr. Xosé M. Vázquez Dorrego, llicenciat en Medicina i Cirurgia, col·legiat n. 31155 pel Col·legi de Metges de Barcelona.

En cap cas, els continguts mèdics dirigits a la població general pretenen substituir el consell mèdic, sinó complementar la relació metge-pacient.

Consulti sempre al seu metge abans de prendre una decisió pel que fa al seu cas particular.

8. Transparència

Aquest web no rep finançament extern.

9. Política publicitària

Aquest lloc web no admet cap tipus de publicitat d’altres organitzacions

* Advanced Care Sant Cugat SLP, de conformitat amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades [Reglament (UE) 2016/679], li comunica la següent informació sobre el tractament de dades personals:

Entitat responsable del tractament: Advanced Care Sant Cugat SLP, amb domicili a Avda Corts Catalanes, 38-40, 4-D – 08172 Sant Cugat del Vallès (Barcelona), CIF B-66485681, Registre Mercantil de Barcelona.