Presbícia

És una alteració de la visió de prop que típicament apareix a partir dels 40 anys, i que en el cas dels pacients hipermètrops latents també pot acabar afectant la visió de lluny. Es deu a un deteriorament progressiu del cristal·lí, que en perdre la seva flexibilitat perd també la capacitat d’acomodació.

Aquest procés de deteriorament del cristal·lí, normal amb l’edat, és el mateix que posteriorment porta a la aparició d’una cataracta 20 o 30 anys després.

Diagnòstic de la presbícia

Tractaments de la presbícia