Visites urgents i emergents

Posem a la seva disposició diferents opcions per demanar una visita

  • Reservem espai a primera hora de la tarda per aquestes visites urgents que es generen durant el matí.
  • Al llarg de la tarda, i també a darrera hora, en finalitzar la jornada habitual, els diferents metges assumiran en la mesura que ens sigui possible els pacients que necessitin assistència urgent.
  • Posem a la seva disposició l’adreça de correu electrònic urgencies@oftalmologiasantcugat.com

    En cas de presentar-se una situació imprevista i potencialment greu, es posa a disposició dels nostres pacients una adreça específica de correu electrònic on poden posar aquestes situacions urgents en coneixement dels oftalmòlegs de Policlínic Sant Cugat els 365 dies de l’any. Si les característiques del cas ho permeten, proporcionarem una orientació sobre l’actitud a seguir per e-mail o, preferentment, per via telefònica. Si es considera necessari, es proporcionarà una cita el més aviat possible, si és possible el mateix dia, amb un dels nostres oftalmòlegs. Quan no sigui possible proporcionar una visita per al mateix dia o per un temps raonable, es recomanarà una opció d’un Centre d’Urgències on pugui ser atès de forma immediata.
  • Els demanem disculpes si en algun moment alguna visita o tractament làser imprevist i urgent pot interferir a la dinàmica de la consulta.